Maling af tag, gør det selv

http://www.husplushave.dk/hvordan-maler-man-sit-tag/

Maling af tag kan gøre underværker for dit tag, uden at det behøver at koste dig en formue.

Når man vælger at male taget, er det først og fremmest for at forbedre og sikre taget. Maling af tag er et godt og billigt alternativ til at skifte hele taget. Dog skal du være opmærksom på, at en tagrens og tagmaling kun betaler sig, hvis dit tag er i god stand.

Alle nye tagtyper er udrustet med en overfladebeskyttelse, som typisk begynder at blive nedbrudt efter en kort årrække. Det skaber gode betingelser for mos og alger, som typisk vil transportere fugt ind i tagkonstruktionen og give anledning til frostsprængninger. Men med en tagmaling, kan du genoprette overfladen og dermed forlænge tagets levetid. Det anbefales, at du efterfølgende får udført en tagrens hvert andet år.

Maling af tag udføres som hovedregel på eternit- eller betonteglstenstage, der kan tåle den nødvendige højtryksrensning, men du kan også male  på tegl og andre materialer, der dog

afrenses ved hjælp af en mildere metode.

En tagmaling kan forskønne dit tag og højne boligværdien. Malingen findes i mange forskellige farver og glansnuancer – afhængig af producenten.

En tagmaling indebærer først og fremmest en afrensning af taget, hvor snavns, mos, alger og lignende fjernes. Derefter grundes og males taget. Du kan selv udføre arbejdet, hvis du har en højtrykspumpe, der kan levere et tryk på 300-400 bars.

Er der asbest i dit tag, stiller Teknologisk Institut krav til filtersystem og filterposer. Generelt anbefales det ikke at male asbesttage selv, af sikkerhedsmæssige årsager. Du bør derfor overlade arbejdet til en famand med erfaring med denne type tagdækning.

Vil du være sikker på, at du skåner miljøet, når du udfører eller får udført en tagmaling, anbefales det at bruge ISO-certificerede produkter.

Ellers er det bare at komme igang :-)