Maling/udendørs træbeskyttelse revner og åbner sig. Læs hvorfor og hvordan du det undgås

Udgivet i

Udendørs maling på træ kan revne af forskellige årsager, det mest almindelige der sker er at træet ændrer størrelse pga. temperaturændringer: Træ udsættes for skiftende temperaturer og luftfugtighed udendørs. Når temperaturen ændrer sig, udvider træet sig og trækker sig sammen. Omkring knaster kan malingen kan ikke strække sig nok, og kan derfor revne.

Maling revner på udendørs træværk
På foto ses at det er omkring knast hvor træet bevæger sig mest at træet revner.

Andre årsager til at malingen revner:

UV-stråling: Solens ultraviolette stråler kan nedbryde malingens bindemidler og pigmenter over tid. Dette kan føre til, at malingen mister sin elasticitet og begynder at revne.
Fugt: Fugt er en stor trussel for udendørs maling. Når træet absorberer fugt fra regn, dug og luftfugtighed, kan det forårsage træet at udvide sig og kontrahere, hvilket lægger pres på malingen og potentielt får den til at revne.
Alder: Maling har en begrænset levetid, og over tid kan den nedbrydes af de elementer, den udsættes for. Dette kan medføre revner, afskalning og andre problemer.
Dårlig forberedelse: Hvis træoverfladen ikke er ordentligt forberedt, inden maling påføres, kan det medføre adhæsionsproblemer. Malingen kan ikke binde sig ordentligt til træet og har større sandsynlighed for at revne eller skalle af.
Brug af lavkvalitetsmaling: Kvaliteten af malingen spiller en afgørende rolle. Lavkvalitetsmaling har ofte dårligere elasticitet og beskyttelse mod miljøpåvirkninger, hvilket kan føre til revner og afskalning.
For stor malingstykkelse: Hvis malingen påføres i for tykke lag, kan det medføre, at den tørrer ujævnt, hvilket igen kan føre til revner.

For at minimere risikoen for maling, der revner udendørs på træ, er det vigtigt at vælge en kvalitetsmaling, ordentligt forberede træoverfladen ved at fjerne gammel maling, sørge for en jævn påføring af maling i henhold til producentens anvisninger, og regelmæssigt vedligeholde og renovere malingen for at beskytte træet mod miljøpåvirkninger.

Malingen er revnet i overfladen, træet har udvidet sig pga. temperatur og fugt. Se også at bræt ved siden af har det fint, uden revner.